Search for accommodation

Number of persons:
Pets:
Wireless internet (Wi-Fi):
Air conditioning:
SAT TV

Obavijest o pravu podnošenju pisanih prigovora

OBAVIJEST O PRAVU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA:
Sukladno odredbi Čl. 6, st. 1., toč. 3. Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 obavještavamo cijenjene korisnike usluga da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti:
  • putem pošte na adresu sjedišta - (Molaris travel DMC d.o.o., Dubašljanska 76, 51511 Malinska)
  • putem elektroničke pošte - (info@molaris.com.hr)
  • telefaksom - (00385 51 859 951)
  • u pisanom obliku u poslovnom prostoru - (Dubašljanska 76, 51511 Malinska)
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.  

Check our offer

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree