Search for accommodation

Number of persons:
Pets:
Wireless internet (Wi-Fi):
Air conditioning:

Obavijest o nadležnosti

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

Check our offer