#ShareCroatia and Molaris

#LikeCroatia and Molaris

Upozorenje
  • Nije uspjelo učitavanje XML datoteke
KrkKRK - već je legendarni slijepi Grk Homer u svome znamenitom spjevu spominjao Koureto, koji istraživači povezuju upravo sa stanovnicima otoka Krka. Gradom dominira veličanstveni kompleks katedrale, iako nije na nekom uzvišenijem položaju. Naime, kršćanstvo je u grad stiglo veoma rano o čemu govori i nadgrobni natpis i to ilirski a ne romanski.

Već od ranoga srednjega vijeka nalaze se u Krku tragovi ugostiteljstva, a prvi gosti bili su Česi , početkom 20. stoljeća. Od tada do danas Krk je s nizom novih hotela i kampova postao veoma snažan centar poznat i u širim europskim razmjerima.

Grad Krk je administrativno, političko, gospodarsko i vjersko središte istoimenog otoka.